• 08 711 50 00
  • Elevcentralen
  • Huddinge Trafikskola

Riskutbildning del 1 bil

Boka Riskutbildning del 1 via vår E-handel

Boka här

Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1 för personbil, även kallad riskettan, omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i allmänhet. Riskutbildning del 1 kan genomföras redan i början av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil) och är sedan giltig i 5 år.

Syfte och utbildningsinnehåll

Det är viktigt att du tar avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning och att du är utvilad och koncentrerad som förare. Utbildningen består av diskussioner och reflektioner kring riskbeteenden i trafiken. Den syftar till att ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Särskild vikt läggs på risker kring alkohol och andra droger samt trötthet.

Delmål

Du ska kunna återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Du ska kunna återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet. Du ska kunna återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc. Du ska kunna redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

Mål

Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Du ska få insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas. Du ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli av ett riskbeteende samt vad som ökar riskerna och hur olika risker kan undvikas.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå