Loading Laddar...
 

Mopedutbildning

Mopedutbildningar Klass 1 & Klass 2:

 

Huddinge trafikskola hjälper dig hela vägen till ditt körkort för Moped klass I och klass II.

Mopeder delas in i två klasser:

Moped Klass I (kallas även ibland EU-moped) kräver ett körkort och Moped Klass II kräver ett förarbevis.

Det finns även äldre så kallade 30-mopeder som följer samma körkortsregler som moped klass II.

Kurser för mopedutbildning är 8 timmars långa och hålls under två dagar och vi bjuder på fika.

 

Utbildningstid för teori: Hela året. Körträning: endast under snö/isfria årstiden.

Körkort AM (Moped Klass I)

Första steget när du ska ta körkort för moped är att du ansöker om körkortstillstånd vilket du gör på www.transportstyrelsen.se.

Den lärarledda kursen för mopedutbildning genomförs sedan på två dagar.

Det som är inkluderat i kursen är: Teoriböcker för mopedutbildning, onlinetester, testprov hos bilskolan, bankörning, körlektioner

samt fika.

OBS! Anmälan måste göras av myndig person via telefon eller mejl och KÖRKORTSTILLSTÅND bör införskaffas från Transportstyrelsen innan kursen startar eller innan körning i trafik kan påbörjas.

För att få köra moped klass 1, dvs. EU-moped krävs:

• Körkortstillstånd

• Minst 4 timmars körutbildning med krav på godkänd körning enligt Transportstyrelsens kursplansmål.

• Minst 8 timmars teoriutbildning

• Kunskapsprov hos Trafikverket. Detta prov bokar du själv när din uppkörning hos oss är klar och du är godkänd.

Provet består av 70 frågor, varav 5 frågor är testfrågor. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. 

52 av de 65 frågorna ska vara rätt. Provtiden är 50 minuter och åldersgränsen för att få göra kunskapsprovet är 15 år.

Observera: Privat övningskörning är INTE tillåtet.

Har du någon diagnos såsom: ADHD, ADD, Dyslexi eller liknande? Kontakta receptionen innan du bokar ditt prov hos Trafikverket.

• Du ska styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (Id-kort eller pass).

• Du måste vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i minst sex månader för att få göra provet.

• Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket i deras fotomaskiner.

• Mopeden får köras i max 45 km/h

Pris: 4900 kr

Uppkörningsavgift på moped klass 1 tillkommer med 390 kr

 

 

Förarbevis (Moped klass II)

För elever som ska ta förarbevis för moped klass 2 behövs inget körkortstillstånd eftersom det inte är en körkortsbehörighet.

När du sedan genomgått vår kurs för att ta mopedkörkort behöver du göra ett teoretiskt prov.

De områden som tas upp under utbildningen är kunskap om mopeden, trafikregler, farliga situationer i trafiken och vad vi

människor kan och inte kan.

För att få köra Moped klass 2 krävs:

• Förarbevis

• Att du har fyllt 15 år

• Privat övningskörning är INTE tillåten

• Minst 8 timmar teoriutbildning

• Kunskapsprovet sker efter teoriutbildning på Fruängens Bilskola.

Provet består av 25-35 frågor och du måste ha godkänt på minst 80 procent av frågorna. 

Du måste ha fyllt 15 år för att få göra provet.

• Vi rapporterar till Transportstyrelsen när du klarat kunskapsprovet.

Transportstyrelsen skickar en inbetalningskort och en ansökningsblankett för förarbevis till dig.

När ansökan, fotografi och betalning har kommit in till Transportstyrelsen tillverkas förarbeviset och skickas till dig.

Foto till förarbeviset bör du ta hos en fotograf som tar foton för ID-handlingar så bilden uppfyller de krav som ställs.

Du kan köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har registrerats hos Transportstyrelsen om du har en giltig

identitetshandling med dig vid färd. Du har två månader på dig att skicka in din betalning och ansökan om förarbevis.

Efter två månader krävs att förarbeviset är med vid färd.

• Har du inte ansökt om utfärdande av ditt förarbevis och betalat tillverkningsavgiften inom ett år från utfärdandedatumet

blir förarbeviset ogiltigt och du måste då ta om det.

• Mopeden får köras i max 25 km/h och ha en motoreffekt på max 1 kilowatt.

• Mopeden får köras på cykelbanor.

• Mopeden ska vara trafikförsäkrad.

• Föraren ska använda hjälm.

• Traktorkort och körkort oavsett behörighet ger dig rätt att köra moped klass 2.

• Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du få en varning och eller få ditt förarbevis återkallat.

Moped kurs Klass 2 (Mopedbok, onlinetester) pris: 1990 kr

Uppkörningsavgift för Moped Klass 2 tillkommer med 325 kr