• 08 711 50 00
  • Elevcentralen
  • Huddinge Trafikskola

Personbil

1. Introduktionsutbildning

Om du skall övningsköra privat måste du och din blivande handledare ha genomfört en introduktionsutbildning (även kallad handledarutbildning). Därefter kan man ansöka om att bli godkänd som handledare.

Vid körlektioner på vår trafikskola rekommenderar vi starkt att din privata handledare följer med på dina körlektioner.

Vi har mångårig erfarenhet av samarbete med privata handledare, med mycket gott resultat. Därför rekommenderar vi att din privata handledare följer med på minst en men gärna på alla dina körlektioner på trafikskolan. Detta för att både skolan och hemma ska jobba åt samma håll.

2. Läs teori parallellt med övningskörningen

Genom att studera teorin parallellt med övningskörningen hos oss samt att göra mängdträningen privat är det lättare och går snabbare att ta del av utbildningen. Detta betyder att du utvecklas snabbare och får en bättre förståelse för körningen, vilket innebär ett mer kostnadseffektivt upplägg på din utbildning. Vi erbjuder en ca 12 timmar lärarledd teorikurs samt individuell undervisning vid behov. Vi har även material för dyslektiker.

3. Gå den tvådelade riskutbildningen

Innan du gör proven vid Trafikverket måste du ha gjort riskutbildningarna. Del 1, även kallad "riskettan"är en teorietisk utbildning som handlar om risker och riskbeteenden kopplade till bilkörning, denna har vi här hos oss. Del 2, som även kallas halkbanan, omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden rekommenderar vi att du genomför på Gillinge halkbana.  Målet med den tvådelade riskutbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänk och minskat risktagande i trafiken. Riskutbildningarna är giltiga i 5 år.

4. Boka tid för ett sammanhållet förarprov B

Antingen kan man köra upp som trafikskoleelev eller som privatist hos Trafikverket. Det finns en myt om att privatister bedöms hårdare men så är det självklart inte. När du närmar dig slutet av din utbildning bokar vi en tid för ett teoriprov samt en uppkörning om det är så att du vill genomföra dem via oss. Körkortsprovet är att betrakta som ett prov, som innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle och provtiden är preliminär tills du är godkänd av oss, både teoretiskt och praktiskt. Om du inte är färdigutbildad ca en vecka innan dina prov kommer vi boka om dina tider tills det att du bedöms att få godkänt på förarprovet.

Kunskapsprovet och körprovet görs i nära anslutning till varandra med inte mer än två veckor emellan provtillfällena. Kunskapsprovet görs först och därefter körprovet. Körprovet skall genomföras oavsett resultat på kunskapsprovet. Godkänt delprov är giltigt i två månader. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader annars måste båda proven göras om.

5. Gör kunskapsprovet samt uppkörningen

Sammanhållet körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas. Vi har Farsta som förarprovskontor och  bokar teoriprovet i Stockholm city. 

Vid dina första körlektioner kommer din lärare att göra en preliminär bedömning av din utbildning. Denna bedömning kommer sedan,vid behov, att uppdateras under din utbildning. Vad ditt totalpris blir beror på hur många lektioner just du behöver vid trafikskolan. 

Automat

För dig som vill slippa använda dig av koppling och växellåda rekommenderar vi automatväxlad bil. Alla våra lärare jobbar med  automat- och manuelltväxlad bil. Är det så att du i framtiden vill häva din begränsning i körkortet behöver du inte göra om teoriprovet utan det räcker med en uppkörning med en manuell bil.

Alkolås

Alla våra bilar är utrustade med alkolås. Du kommer att få göra ett utandningsprov för att kunna starta bilen. Om alkolåset säger ifrån så avbryts lektionen och du är välkommen nästa gång. Dock så debiteras fullt pris.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå